Hestehagen

Hestehagen

Boligprospekt, en 56-siders trykksak med magasinfølelse. Annonser, skilt og tilhørende identitet.

I samarbeid med prosjektleder, Pernille ter Jung Andreassen fra Papaya.no

Hestehagen2.jpg

Detaljering i form av akvareller som bryter og skaper den gode, landlige stemningen.

Boligannonse

Hellandskollen

Hellandskollen

Opp en trapp

Opp en trapp